Trang chủDự ánNúi Pháo › Đặc điểm

Núi Pháo

Đặc điểm

 • Mỏ đa kim với trữ lượng vonfram, florit, đồng, bismut và vàng rất lớn
 • Một trong những trữ lượng vonfram đã được nhận diện lớn nhất thế giới nằm ngoài Trung Quốc, với 52,5 triệu tấn quặng WO3 phẩm cấp trung bình 0,21%
 • Khi đi vào sản xuất, sẽ trở thành nhà sản xuất Vonfram lớn nhất nằm ngoài Trung Quốc, và nhà sản xuất florit cấp axít và bismut hàng đầu thế giới
  • Với phương pháp khai thác mỏ lộ thiên và tỷ lệ bóc đất thấp, dự án sẽ là một trong những nhà sản xuất vonfram với chi phí thấp nhất trên thế giới
  • Vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận đường sắt, đường bộ và cảng
  • Tiến độ triển khai mạnh mẽ, mục tiêu đưa vào sản xuất vào đầu năm 2013
  • Tiềm năng thăm dò bổ sung nhằm kéo dài vòng đời của mỏ dài hơn kế hoạch 16 năm hiện nay.
NUI PHAO LOCATION
BẢN ĐỒ MỎ NÚI PHÁO