Trang chủ › Quan hệ cổ đông › Báo cáo nghiên cứu

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Báo cáo nghiên cứu

Công ty nghiên cứu Chuyên viên phân tích Ngày Báo cáo Điện thoại
EFG Hermes Adrian Cundy 02/04/2019 Báo cáo công ty +971 43634042
Credit Suisse Fahd Niaz 20/03/2019 Báo cáo công ty +65 6212 3035
UBS Alex Manoonpol 18/03/2019 Báo cáo công ty +662-613 0000
SSI Securities Trang Pham 23/11/2018 Báo cáo công ty +84 24 3936 6321
Viet Capital Securities Phap Dang 21/11/2018 Báo cáo công ty +84 283914 3588
Credit Suisse Fahd Niaz 30/10/2018 Báo cáo công ty +65 6212 3035
Credit Suisse Fahd Niaz 30/10/2018 Báo cáo công ty +65 6212 3035
Yuanta Securities Quang Vo 27/09/2018 Báo cáo công ty +84283622 6868
Credit Suisse Fahd Niaz 25/05/2018 Báo cáo công ty +65 6212 3035
HSC Tran Huong My 23/05/2018 Báo cáo công ty +84 28 3823 3299
Credit Suisse Fahd Niaz 17/05/2018 Báo cáo công ty +65 6212 3035
Viet Capital Securities Phap Dang 26/04/2018 Báo cáo công ty +84 283914 3588
Ho Chi Minh Securities Fiachra Mc Cana 15/03/2018 Báo cáo công ty +84 8 3823 3299
Viet Capital Securities Phap Dang 13/03/2018 Báo cáo công ty +84 83914 3588
EFG Hermes Adrian Cundy 06/03/2018 Báo cáo công ty +971 4 363 4042
SSI Securities Trang Pham 27/02/2018 Báo cáo công ty +84 4 3936 6321
Credit Suisse Fahd Niaz 30/01/2018 Báo cáo công ty +65 6212 3035