Trang chủ › Giới Thiệu › Masan Resources

Masan Resources

Masan Resources đặt mục tiêu trở thành công ty tài nguyên hàng đầu khu vực tư nhân bằng cách mua lại, thăm dò và phát triển các dự án có quy mô lớn ở Việt Nam. Việt Nam được ưu đãi với nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng với nhiều loại khoáng chất và kim loại. Những nguồn tài nguyên này phần lớn chưa phát triển, không thuộc sở hữu nhà nước và có thị trường rất phân mảnh. Chúng tôi tin rằng với đội ngũ quản lý có kinh nghiệm, năng lực kết nối địa phương, khả năng thực thi mạnh mẽ, đối tác quốc tế và khả năng huy động vốn, chúng tôi có thể phát triển được nền tảng phù hợp để hợp nhất ngành và xây dựng Masan Resources thành công ty khai thác khoáng sản hàng đầu tại Việt Nam.

Trong năm 2010, chúng tôi đã mua lại Công ty Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo. Núi Pháo sở hữu một khu mỏ lộ thiên nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ở miền bắc Việt Nam, có các trữ lượng khoáng sản vonfram, florit, bismut, và đồng. Kể từ khi tiếp quản dự án Núi Pháo, công ty chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm là hoàn thiện các quy định về đầu tư và hỗ trợ phát triển dự án thành công. Thời kỳ đầu, công ty chủ yếu tập trung vào thực hiện các chức năng chủ đạo để thực hiện dự án, cụ thể là chú trọng đến việc hoàn thiện các quy định về pháp lý cho dự án, huy động đủ vốn, phát triển đội ngũ quản lý và đẩy nhanh các hoạt động đền bù và tái định cư. Trong năm 2011 và 2012, tiếp nối những thành công đã đạt được, công ty tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ phát triển dự án, để dự án có thể bắt đầu sản xuất thương mại vào quý đầu tiên năm 2014. Trong suốt năm 2014, Masan Resources đã tập trung vào công tác nâng cao năng suất sản xuất, hoạt động sản xuất đạt mức ổn định trong suốt quý 4 năm 2014, kết quả là công suất chế biến và mức độ thu hồi đạt kết quả cao hơn và ổn định hơn.
INTRODUCTION TO
MASAN RESOURCES
NUI PHAO AERIAL TOUR