Trang chủ › Giới Thiệu › Chiến lược

Chiến lược

Thực thi


Chiến lược thực thi xây dựng doanh nghiệp của chúng tôi tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

Vận dụng các mối quan hệ địa phương để tiếp cận và nắm bắt cơ hội.

  • "Đi trước một bước" - Vận dụng quan hệ địa phương để có được cơ hội ưu tiên tiếp cận các dự án có chất lượng cao
  • Am hiểu địa phương - Am hiểu trong việc kiểm soát và đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ ở cấp trung ương cũng như địa phương, và các yêu cầu pháp lý
  • Thực thi nhanh - Các mối liên hệ với Chính phủ và cộng đồng sẽ đảm bảo cho chúng tôi đẩy nhanh tiến độ triển khai

Sử dụng vốn để mua lại và phát triển những dự án có chất lượng cao

  • Dự án đã triển khai - Bơm thêm vốn cần thiết để hoàn thành việc phát triển các dự án đã triển khai nhằm nhanh chóng tạo ra dòng tiền
  • Tối ưu hóa sản xuất - Bơm thêm vốn mở rộng để gia tăng quy mô hoạt động nhằm thúc đẩy năng suất tối ưu
  • Gia tăng giá trị - Bổ sung vốn cho hoạt động xây dựng hạ tầng nhằm cải thiện hiệu suất dự án và gia tăng sức cạnh tranh về mặt chi phí

Giảm thiểu rủi ro của các dự án thông qua Nền tảng Masan

  • Rủi ro vĩ mô - Phòng vệ trước các biến động của giá cả hàng hóa bằng rổ hàng hóa kim loại và khoáng sản đa dạng của Masan Resources
  • Rủi ro tài chính - Tiếp cận dòng vốn dồi dào và mối quan hệ với nhà đầu tư của Masan Group
  • Rủi ro vận hành - Tiếp cận các đối tác kinh doanh, khách hàng và kiến thức quản trị chuyên nghiệp của Masan Group để giải quyết các vấn đề vận hành

Đạt được TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Masan Resources cam kết sẽ nỗ lực để đạt được tiêu chuẩn quốc tế khi chúng tôi phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã quy tụ một đội ngũ chuyên gia đẳng cấp thế giới giàu kinh nghiệm trên quốc tế và trong khu vực, và đam mê xây dựng Masan Resources thành Công ty tài nguyên hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến tác động của các dự án đối với môi trường và cộng đồng xung quanh. Do đó, chúng tôi xây dựng các kế hoạch hành động xã hội và môi trường tuân theo các tiêu chuẩn vận hành IMF và các "Nguyên tắc Xích đạo" ("tiêu chuẩn vàng” về sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường dành cho các dự án khai khoáng) để giảm thiểu bất kỳ tác động bất lợi nào từ các dự án của mình và cũng để gia tăng giá trị cho cộng đồng xung quanh. Chúng tôi đã xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân di dời đến các địa điểm tái định cư, cũng như đào tạo nghề để trang bị cho họ cơ hội theo đuổi nghề nghiệp thay thế khác. Để biết thêm thông tin về các chương trình cộng đồng, vui lòng tham khảo phần "Cộng đồng"

Đến cuối năm 2014, Dự án Núi Pháo đã chi trên 80 triệu USD cho cộng đồng bị ảnh dưởng bởi dự án, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đền bù và tái định cư cùng với các hoạt động phục hồi kinh tế khác. Tính đến thời điểm này, Công ty đã phục hồi kinh tế cho hơn 3.000 hộ bị ảnh hưởng, bao gồm đào tạo nghề, tuyển dụng vào làm việc tại Núi Pháo và cùng cộng tác với các nhà đầu tư quốc tế nhằm đem tới cơ hội việc làm cho những người bị ảnh hưởng.