Trang chủ › Cộng đồng › Các hoạt động phát triển cộng đồng

Các hoạt động phát triển cộng đồng

Nhất quán với tiêu chuẩn vận hành IMF và các quy định pháp luật trong nước, mục tiêu chính của các hoạt động phát triển cộng đồng là đảm bảo cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp do dự án, và các cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp của dự án sẽ có đời sống sinh kế không bị sa sút so với lúc chưa có dự án, hay nói cách khác các cộng đồng này sẽ được phát triển tốt hơn, hơn thế nữa, họ cũng thấy được những lợi ích do có một dự án khai thác chế biến khoáng sản hoạt động rất phát triển trong khu vực đem lại. Công ty cũng hết sức chú trọng quan tâm tới các nhóm có hoàn cảnh đặc biệt như: các hộ nghèo, người khuyết tật, gia đình thiểu số và gia đình chỉ có phụ nữ.

Các hoạt động phát triển cộng đồng của Núi Pháo chủ yếu tập trung vào những nơi có những người dân trực tiếp bị ảnh hưởng do phát triển dự án. Do vậy, các hoạt động phát triển cộng đồng chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực chính như sau:

  • Phục hồi kinh tế - cho những người dân bị ảnh hưởng sinh kế do phát triển dự án (bao gồm các hoạt động thu hồi đất tái định cư, các dự án phục hồi kinh tế, dự án quản lý môi trường và dự án phát triển cơ sở hạ tầng cho cộng đồng).
  • Phát triển bền vững – xác định vai trò của công ty trong việc trợ giúp nhằm cải thiện điều kiện sống cho các xã bị ảnh hưởng, cung cấp những đóng góp hữu ích và bền vững cho cộng đồng địa phương dựa trên nhu cầu phát triển của họ, nằm trong khuôn khổ đôi bên cùng có lợi nhằm đạt mục tiêu của hai bên – cả Công ty và cộng đồng.

i) Phục hồi kinh tế

Các hoạt động phục hồi kinh tế bao gồm tuyển dụng, chuyển giao dịch vụ cho các nhà thầu địa phương, và các chương trình phát triển kinh tế địa phương (bằng hình thức cấp vốn phục hồi kinh tế)

- Tuyển dụng:


Một phần chiến lược của công ty nhằm đảm bảo ổn định kinh tế cho những người dân bị ảnh hưởng đó là ưu tiên tuyển dụng những người này. Năm 2014, trên 950 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án (chiếm 38% lực lượng lao động, kể cả nhà thầu) đã được tuyển dụng vào làm việc tại Núi Pháo. Bên cạnh đó, 100% lao động phổ thông cũng là người dân bị ảnh hưởng.

Không những việc tuyển dụng của Núi Pháo sẽ mang lại lợi ích lớn cho người dân bị ảnh hưởng trong suốt vòng đời dự án mà còn mang ý nghĩa cao hơn nữa, đó là, Công ty cũng tìm cách để người bị ảnh hưởng bởi dự án có thể kiếm thêm thu nhập ngay cả khi hoàn thổ mỏ.

- Chuyển giao dịch vụ cho nhà thầu địa phương:


Cuối năm 2014, 04 doanh nghiệp thuộc chương trình phục hồi kinh tế của công ty đã được thành lập, tạo việc làm cho 67 người dân bị ảnh hưởng với thu nhập trung bình khoảng 160 USD/tháng. Trong giai đoạn hiện nay, Núi Pháo là khách hàng chính của các doanh nghiệp này, trong thời gian tới, công ty sẽ tìm thêm khách hàng cho các doanh nghiệp.

- Phát triển dịch vụ khuyến nông (Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, phát triển chăn nuôi)


Núi Pháo hỗ trợ phát triển các hoạt động khuyến nông cho các xã bị ảnh hưởng bởi dự án bằng các chương trình như: trồng chè theo tiêu chuẩn VietGap tại các xã Hà Thượng, Hùng Sơn và Tân Linh, phát triển chăn nuôi ở các xã Tân Linh, Cát Nê và mở rộng mô hình trồng rau an toàn tại xã Hùng Sơn. Mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGap được phát triển nhằm mục đích nâng cao giá trị cây chè cho người dân có nguồn canh tác chính là trồng chè. Khoảng 100 trăm hộ ở các xã Hà Thượng, Hùng Sơn và Tân Linh đang áp dụng các kỹ thuật trồng chè theo tiêu chuẩn Viet Gap thuộc chương trình phục hồi kinh tế của Công ty Núi Pháo.

- Quỹ phục hồi kinh tế


Quỹ phục hồi kinh tế Núi Pháo nằm trong phần quỹ bồi thường và tái định cư theo chính sách của nhà nước và do Núi Pháo cấp vốn. Một phần nữa là từ nguồn của chương trình tài chính vi mô, được thành lập năm 2007. Trong năm 2013, Núi Pháo chính thức phát động chương trình phục hồi kinh tế nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án ở các xã Hà Thượng, Hùng Sơn, Tân Linh, và Cát Nê. Chương trình tài chính vi mô tiếp tục được triển khai mạnh vào năm 2014 và 2015. Đặc biệt, trong năm 2014, 73 người hưởng lợi từ nguồn quỹ trợ cấp đã tạo ra nguồn thu nhập trên 115.000 USD (so với năm 2013 là 23.000 USD từ 21 người được hưởng lợi). Quỹ được sử dụng để mua con giống , trang bị cơ sở hạ tầng, máy móc, và các hạng mục hỗ trợ khác. Đáng chú ý là, năm 2014, chương trình đã nới lỏng điều kiện tham gia, không chỉ có các hộ mà còn các doanh nghiệp, nếu đủ điều kiện, cũng có thể tham gia được. Đặc biệt, năm 2015, quỹ còn được áp dụng cho xã Phục Linh – là xã lân cận của dự án, nhưng không phải là xã bị ảnh hưởng.

Quỹ phục hồi kinh tế Núi Pháo là một trong những công cụ thiết yếu trong các hoạt động phục hồi kinh tế vì chương trình này giúp người bị ảnh hưởng bởi dự án có thể vay tiền với lãi suất tương tự như lãi suất ngân hàng để thành lập doanh nghiệp, tạo thu nhập cho bản thân, và, thậm chí một số trường hợp còn tạo thu nhập cho những người khác cũng bị ảnh hưởng bởi dự án. Khi thành lập doanh nghiệp bằng tiền vay của chương trình tài chính vi mô, một điều kiện của khoản vay đó là tạo việc làm cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án.

ii) Phát triển bền vững và thực hiện an sinh xã hội


Các chương trình phát triển cộng đồng và an sinh xã hội của công ty bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng năng lực và các hoạt động an sinh xã hội khác. Năm 2014, Núi Pháo đã chi khoảng 342.500 USD cho các hoạt động phát triển cộng đồng và an sinh xã hội, bao gồm 115.725 Đô la Mỹ chi cho quỹ phục hồi kinh tế (so với năm 2013 là 258.000 Đô la Mỹ).
HÌNH ẢNH