Trang chủ › Con Người › Đội ngũ vận hành

ĐỘI NGŨ VẬN HÀNHDominic Heaton

Dominic Heaton
Giám đốc sáng kiến chiến lược

Ông Dominic Heaton phụ trách phát triển dự án Núi Pháo, lãnh đạo hoạt động thăm dò của Masan Resources và xây dựng Masan Resources thành một Công ty Tài nguyên quy mô lớn với nhiều dự án. Trong suốt sự nghiệp 27 năm trong ngành công nghiệp khai thác mỏ, ông Dominic đã quản lý các dự án ở những vùng sâu vùng xa của Úc, Papua New Guinea, In-đô-nê-xi-a, và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trước khi gia nhập Masan Resources, ông đã giữ nhiều vị trí quản lý tại Aurora Gold/Oxiana/ OZ Minerals/ MM Group, làm tổng giám đốc của mỏ vàng Sepon ở Lào, và giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành tại Martabe, In-đô-nê-xi-a.
 
Ông Dominic có bằng Cử nhân Khoa học của Đại học James Cook, Townsville, Australia và bằng Thạc sĩ về Công nghệ chế biến khoáng sản của trường Đại học La Trobe, Australia. Ông cũng đã hoàn thành chương trình Quản lý cao cấp tại Mt Eliza thuộc trường Kinh doanh Melbourne. Hiện tại, ông Dominic là thành viên của Học Viện Khai thác Chế biến khoáng sản và Luyện kim Úc và là thành viên Ban giám đốc Công ty của học viện Úc.