Trang chủ › Dự án › Núi Pháo › Mô tả

Núi Pháo

Mô tả

Núi Pháo là một mỏ vonfram - đa kim độc đáo, hiện nay là một trong những nhà sản xuất vonfram có chi phí thấp nhất thế giới.

Thông tin chính

Vị trí

Dự án đa kim Núi Pháo, trải rộng trên diện tích 9.21 km2, nằm ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 80km về phía Tây Bắc bằng đường bộ. Địa điểm mỏ có vị trí rất thuận tiện, dễ dàng tiếp cận bằng đường bộ thông qua Quốc lộ 37 và tiếp giáp với tuyến đường sắt khổ hẹp kết nối với hệ thống đường sắt Việt Nam. Dự án cách cảng Hải Phòng và cảng Cái Lân mới ở tỉnh Quảng Ninh, lần lượt khoảng 180 km và 240km, thuận tiện cho việc vận chuyển sản phẩm dự án.

Khoáng sản

Núi Pháo có lịch sử thăm dò và khai thác lâu dài. Theo "Báo cáo kết quả thăm dò chi tiết của mỏ đa kim Vonfram Núi Pháo" được Hội đồng Đánh giá Trữ lượng Khoáng sản Quốc gia phê duyệt, tổng trữ lượng tài nguyên của mỏ Núi Pháo được xác định là 110.260.000 tấn, trong đó Cấp trữ lượng 111 là 30.500.000 tấn, Cấp trữ lượng 122 là 52.720.000 tấn (có hàm lượng biên tương đương là 0.2% WO3 vào năm 2003), và Cấp trữ lượng 333 là 27.040.000 tấn.

Tài nguyên của mỏ Núi Pháo ban đầu được AMEC ước tính và được Cube Consulting tính lại vào năm 2011 và 2014, theo JORC Code. Cube Consulting đã sử dụng tổng cộng 376 lỗ khoan để dự tính tài nguyên vào năm 2014, trong đó 78 lỗ khoan với chiều dài 8.762 m đã được khoan từ lần tái ước tính trước đó vào năm 2011.

Bảng dưới đây trình bày thông tin về tài nguyên và dự tính cho mỏ Núi Pháo:


Với những kết quả trên đây, Núi Pháo được coi là một trong những mỏ Vonfram đang hoạt động lớn nhất được xác định ngoài Trung Quốc, với trữ lượng 66 triệu tấn WO3 ở mức hàm lượng trung bình là 0.18%.


Vận hành

Sản phẩm của dự án là Ammonium Paratungstate (APT), flo-rít cấp a-xít, bít-mút và tinh quặng đồng. Sản phẩm được tuyển từ quặng bằng cách phối hợp sử dụng chu trình tuyển nổi và tuyển trọng lực.

Hiện nay, Núi Pháo là nhà sản xuất vônfram, flo-rít cấp a-xít và bít-mut lớn nhất trên thế giới. Với mỏ khai thác lộ thiên và tỷ lệ bóc đất đá thấp, dự án sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất Vonfram có vòng đời dự án dài và chi phí thấp nhất trên thế giới.

Lịch sử và hiện trạng dự án

Tiến độ triển khai dự án đã đạt được đáng kể trước khi Masan Resources mua lại Núi Pháo

Kể từ sau khi mua lại mỏ Núi Pháo, Masan Resources đã tiến mạnh mẽ/nỗ lực không ngừng để phát triển dự án.

  • Giảm thiểu rủi ro cho dự án
  • Đẩy nhanh tiến độ phát triển dự án

  • Đi vào vận hành và phát triển bền vữngNUI PHAO LOCATION
INTRODUCTION TO
MASAN RESOURCES