Trang chủ › Dự án › Núi Pháo › Địa chất

Núi Pháo

Địa chất

Địa chất khu vực

Dự án Núi Pháo nằm trong một khu vực đá đại Cổ sinh đến đại Tân sinh, trong mảng kiến tạo Nam Trung Quốc, phía đông bắc của vùng động sông Đà. Khu vực này bị ảnh hưởng của nhiều mảng trượt và các quãng thời gian nén do sự va chạm giữa mảng Nam Trung Quốc và Đông Dương. Các loại đá bị xâm nhập bởi đá granite Trias và Creta, thông thường gắn liền với khoáng hoá thiếc, nhưng vonfram và các kim loại cơ bản cũng được tìm thấy ở địa phương với trữ lượng lớn có thể khai thác kinh tế. Vùng lân cận Nam Trung Quốc chứa một số mỏ vonfram và thiếc đá cứng lớn nhất trên thế giới. Điều này phản ánh khả năng thăm dò chưa đầy đủ ở vùng này, do khu vực cùng chia sẻ kiến tạo phức tạp tương tự và mối quan hệ không gian gần gũi với các vùng khác ở miền Nam Trung Quốc.

Địa chất địa phương

Các mảng đá trong phạm vi khu vực Núi Pháo có tuổi từ đại Hạ Cổ sinh đến đại Tân sinh. Các đá phiến kỷ Ordovic-Silur, cát kết, bột kết và cẩm thạch hình thành ổ chủ yếu cho khoáng hóa Núi Pháo. Trình tự đã được xâm nhập đầu tiên bởi đá granit Núi Pháo kỷ Trias, nổi lên ở phía nam của trữ lượng và tạo thành nền tảng của phần lớn khoáng hoá, và thứ hai bởi đá granit Đá Liền tuổi Creta, nổi lên ở phía Bắc trữ lượng và được xem là nguồn khoáng hoá. Sự xâm nhập của đá granit biotit Núi Pháo dẫn đến sự hình thành tập hợp xen lẫn magnetit, garnet, đá skarns giàu pyroxen và amphibole, và vỉa và ngưỡng granit và pegmatitic. Phần xâm nhập sau của đá granit hai mica muscovit-biotit Đá Liền hạt tương đối thô dẫn đến khoáng hóa greisen, chồng lấn pyrotit-florit-albit và khoáng hóa vonfram Tại khu vực Núi Pháo, trình tự trầm tích kéo theo hướng Đông-Tây và đi xuống khá nông ở phía Bắc. Đá granit Núi Pháo cắt ngang khoáng hóa về phía nam; mảng tiếp xúc với đá granit Núi Pháo đi xuống khá nông ở phía bắc, tạo thành một cơ sở khoáng hoá. Đá granit tạo thành một "vùng cao" giữa khu Trung tâm và phía Tây. Giới hạn phía Bắc của khoáng hoá được hình thành bởi một mảng tiếp xúc khá dốc đứng với đá granite Đá Liền. Phay trượt góc cao theo hướng Tây Bắc - Đông Nam được cho là hình thành nên các mảng tiếp xúc giữa nhiều đơn vị đá trong khu vực. Phay Đông-Tây được cho là hình thành nên quĩ tích xâm nhập macma, giữa granit Núi Pháo và Đá Liền. Dữ liệu từ tính chỉ ra sự hiện diện của hai cấu trúc có hướng phía bắc, có thể xác định các giới hạn của khoáng hoá đã biết. Tuy nhiên, bằng chứng thực địa của những thay thế kết cấu chính trong khu vực khoáng vẫn rất ít.

BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ