Trang chủ › Dự án › Núi Pháo › Đặc điểm

Núi Pháo

Đặc điểm

  • Mỏ đa kim với trữ lượng vonfram, florit, đồng và bismut rất lớn
  • Một trong những trữ lượng vonfram đã được nhận diện lớn nhất thế giới nằm ngoài Trung Quốc, với 52,5 triệu tấn quặng WO3 phẩm cấp trung bình 0,21%
Khi đi vào sản xuất, sẽ trở thành nhà sản xuất Vonfram lớn nhất nằm ngoài Trung Quốc, và nhà sản xuất florit cấp axít và bismut hàng đầu thế giới
  • Với phương pháp khai thác mỏ lộ thiên và tỷ lệ bóc đất thấp, dự án sẽ là một trong những nhà sản xuất vonfram với chi phí thấp nhất trên thế giới
  • Doanh thutạo ra từ viêc bán bốn sản phẩm là Vonfram, Florit, Bismut Đồng sẽ giúp dự án đảm bảo có lãi tại mọi thời điểm trong chu kỳ giá của các sản phẩm.
  • Quản lý theo định hướng tập trung không ngừng xác định tính cộng năng và hiệu quả nhằm hạ giá thành và nâng cao lợi nhuận.
  • Có vị trí thuận lợi thuận tiện cho các phương tiện giao thông như tàu hỏa, đường bộ và cảng biển (cách Hà Nội 80km nếu đi bằng đường bộ, cảng Hải Phòng và Quảng Ninh giúp kết nối Núi Pháo với toàn cầu).
  • Dự kiến thăm dò thêm để kéo dài vòng đời mỏ so với hiện nay lên đến 20 năm.
NUI PHAO LOCATION