Trang chủ › Dự án › Núi Pháo › Hợp đồng bao tiêu

Núi Pháo

Hợp đồng bao tiêu

Chúng tôi đã ký kết hợp đồng bao tiêu cho toàn bộ sản phẩm, với các phương án chiến lược ngắn hạn và dài hạn.

Vonfram

Ngày 29/07/2013, Tập đoàn H.C. Starck, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về công nghệ kim loại và là một trong những công ty lớn nhất trong ngành Vonfram toàn cầu, cùng với Núi Pháo Mining, đã công bố ký kết hợp đồng chính thức thành lập liên doanh sản xuất Vonfram tinh luyện giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Núi Pháo và H.C. Starck sẽ lần lượt nắm giữ 51% và 49% phần vốn của công ty liên doanh, Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - H.C. Starck ("NHTCM") sẽ tinh luyện tất cả tinh quặng vonfram do Núi Pháo Mining sản xuất để ra được sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao hơn như APT và BTO. Mỗi năm, Liên doanh có khả năng chế biến sâu tới 10.000 tấn tinh quặng vonfram của Núi Pháo. H.C. Starck sẽ vận hành liên doanh, và cam kết mua một phần lớn sản lượng để sử dụng nội bộ. Công ty cũng hỗ trợ tiếp thị sản lượng còn lại thông qua liên doanh.

Vào ngày 15 tháng 01 năm 2014, Công ty Liên doanh Núi Pháo - H.C. Starck đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư nhà máy. Việc xây dựng nhà máy tích hợp đã được tiến hành và chạy nghiệm thu bắt đầu vào Tháng 12/2014, Quý II năm 2015 nhà máy sẽ có sản phẩm thương mại.


Florit

Một hợp đồng bao tiêu florit ("Hợp đồng Bao tiêu Florit") đã được sửa đổi và thực hiện vào ngày 19 tháng 12/2012 giữa Núi Pháo Mining và CMC Cometals, theo đó CMC Cometals mua 200.000 tấn mét khô ("DMT") tinh quặng florit cấp a-xít ("Sản phẩm Flo-rít") có hàm lượng trên 97% CaF2. Nếu Núi Pháo Mining có thể sản xuất và giao hàng vượt mức 200.000 DMT Sản phẩm Florit trong năm, thì có quyền bán mức vượt đó cho CMC Cometals hoặc cho khách hàng của CMC Cometals với mức giá thỏa thuận giữa các bên.

Hợp đồng Bao tiêu Florit là mới chỉ là kỳ đầu cho đến năm thứ 6 từ khi chạy hết công suất, vào thời điểm Núi Pháo sản xuất được ít nhất 12.000 tấn khối/tháng đối với tinh quặng florit cấp a-xít trong 3 tháng liên tiếp. Hợp đồng 6 năm sẽ được tự động gia hạn thêm 4 năm trừ khi, trong vòng ít nhất 180 ngày trước khi hết hạn kỳ đầu, Nui Pháo Mining và CMC Cometals không đồng ý gia hạn. Việc gia hạn này sẽ tiếp tục được thực hiện một cách tự động cho giai đoạn 1 năm sau đó, trừ khi một trong hai bên có quyết định khác

Bismut

Một hợp đồng bao tiêu Bít-mut ("Hợp đồng Bao tiêu Bít-mut") có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01/2013 giữa Núi Pháo Mining và Công ty 5N Plus. Theo đó, Núi Pháo đồng ý bán và giao hàng cho 5N Plus, và 5N Plus đồng ý mua và thanh toán, với mức lên tới 2.500 DMT sản phẩm bít-mut hàng năm. Hợp đồng bao tiêu sẽ bắt đầu có hiệu lực khi Núi Pháo Mining đi vào sản xuất. Nếu sản lượng Bít-mut thực tế cao hơn Số lượng Tối thiểu trong năm mà Núi Pháo dự tính ("Sản phẩm Dôi"), thì số lượng 5N Plus mua có thể được sửa đổi tương ứng bằng thỏa thuận chung giữa 5N Plus và Núi Pháo.

Giá thanh toán được liên kết với báo giá trung bình tháng ở mức thấp tại thị trường tự do theo Metal Bulletin phát hành tại Luân Đôn, tính bằng tiền Đô. Tiêu chuẩn tinh luyện, phí điều chế và tiền bồi khoản vi ước sẽ được tính vào mức giá cuối cùng.Đồng

Núi Pháo hiện đang đánh giá các phương án bán sản phẩm tinh quặng đồng của mình ở Việt Nam hoặc cho các nước lân cận nhằm giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển và thuế xuất khẩu.

Đồng

Núi Pháo Mining hiện đang bán sản phẩm tinh quặng đồng cho khách hàng tại Việt Nam và ở những nước lân cận.