Trang chủ › Con người › Ban điều hành

BAN ĐIỀU HÀNH


Bao gồm những người sáng lập và các thành viên cấp cao trong đội ngũ quản lý của chúng tôi, Ban điều hành định hướng tầm nhìn của Tập đoàn và đưa ra các quyết định chiến lược và tài chính chủ chốt cho các doanh nghiệp mới và hiện hữu.
TS. Nguyễn Đăng Quang

TS. Nguyễn Đăng Quang
Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Masan Group

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Masan Group. Ngoài ra, TS. Quang còn là Chủ tịch của Masan Consumer, thành viên HĐQT của Techcombank, và Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.
 
TS. Quang giữ vai trò chủ đạo trong việc thành lập và phát triển nhiều doanh nghiệp và công ty con của tập đoàn. Ông là một người có tầm nhìn, đã chuyên nghiệp hóa Tập đoàn Masan ngay từ giai đoạn phát triển ban đầu trong khi vẫn giữ nguyên vẹn văn hóa và các giá trị Việt Nam.
 
TS. Quang nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Công nghệ của Học viện Khoa học Quốc gia Belarus và bằng Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Nga Plekhanov.
Nguyễn Thiều Nam

Nguyễn Thiều Nam
Phó Tổng Giám đốc của Masan Group

Ông Nguyễn Thiều Nam là Phó Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị. Ông đã từng giữ những vai trò điều hành cấp cao tại các công ty con và công ty liên kết như Masan Consumer và Techcombank.
 
Tại Masan, ông Nam quản lý các mối quan hệ với các đối tác chủ chốt và lãnh đạo hoạt động triển khai dự án địa phương. Ông đóng vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh nỗ lực bồi thường và tái định cư của dự án Núi Pháo, thúc đẩy tiến trình thu hồi đất đạt hơn 91% diện tích đất cần thiết ngay cho dự án tính đến tháng 6 năm 2011, so với mức chỉ có 2% trước thương vụ mua lại.
 
Ông Thiều Nam tốt nghiệp Đại học Thương mại với bằng Cử nhân Kinh tế.
Michael H. Nguyễn

Michael H. Nguyễn
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

Ông Michael H. Nguyễn chủ yếu phụ trách phát triển nền tảng giao dịch và thực thi của Masan Group để hỗ trợ cho các công ty con và cho sự tăng trưởng của công ty trong các lĩnh vực mới. Michael có vai trò như "Tham mưu trưởng" cho Tổng Giám đốc trong hoạt động thực thi chuyển đổi Masan từ một công ty thực phẩm thành một Tập đoàn hàng đầu trong khu vực kinh tế tư nhân. Ông Michael đã góp phần xây dựng nền tảng giao dịch và thực thi với việc tham gia huy động 1,5 tỷ USD vốn đầu tư cho công ty.

Trước khi gia nhập Masan Group, ông Michael đã giúp xây dựng đội ngũ thực thi cho ngân hàng đầu tư của JP Morgan tại Việt Nam và làm việc trong lĩnh vực M&A, thị trường vốn và các giao dịch tư nhân hóa với các khách hàng tài chính, bất động sản và hàng tiêu dùng. Trước khi đến Việt Nam, ông đã tư vấn và cung cấp giải pháp có cấu trúc cho các khách hàng đa quốc gia tại JP Morgan ở New York.

Ông Michael tốt nghiệp Đại học Harvard với bằng cử nhân Xã hội học.