Trang chủ › Con người › Đội ngũ quản lý


Michael H. Nguyễn

Michael H. Nguyễn
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

Ông Michael H. Nguyễn chủ yếu phụ trách phát triển nền tảng giao dịch và thực thi của Masan Group để hỗ trợ cho các công ty con và cho sự tăng trưởng của công ty trong các lĩnh vực mới. Michael có vai trò như "Tham mưu trưởng" cho Tổng Giám đốc trong hoạt động thực thi chuyển đổi Masan từ một công ty thực phẩm thành một Tập đoàn hàng đầu trong khu vực kinh tế tư nhân. Ông Michael đã góp phần xây dựng nền tảng giao dịch và thực thi với việc tham gia huy động 1,5 tỷ USD vốn đầu tư cho công ty.

Trước khi gia nhập Masan Group, ông Michael đã giúp xây dựng đội ngũ thực thi cho ngân hàng đầu tư của JP Morgan tại Việt Nam và làm việc trong lĩnh vực M&A, thị trường vốn và các giao dịch tư nhân hóa với các khách hàng tài chính, bất động sản và hàng tiêu dùng. Trước khi đến Việt Nam, ông đã tư vấn và cung cấp giải pháp có cấu trúc cho các khách hàng đa quốc gia tại JP Morgan ở New York.

Ông Michael tốt nghiệp Đại học Harvard với bằng cử nhân Xã hội học.
Chetan Baxi

Chetan Baxi
Giám đốc Điều hành

Ông Chetan Baxi quản lý hoạt động của Tập đoàn, tập trung xây dựng hệ thống quản lý rủi ro và quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Chetan có kiến thức sâu về mảng bán hàng, hoạt động kinh doanh và đầu tư, đã từng xây dựng và quản lý các hệ thống tuân thủ, pháp lý, tài chính, thuế và nhân sự.

Trước khi gia nhập Masan, ông Chetan có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính ở London và Hong Kong.

Ông Chetan có bằng Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

Nguyễn Bích Hà Nguyên

Nguyễn Bích Hà Nguyên
Phó Giám đốc cao cấp

Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên gia nhập Masan vào năm 2000, và là một nhà quản lý cấp cao phụ trách hoạt động thực thi và xây dựng các mối quan hệ trong nước. Ông Nguyên đã huy động nguồn vốn trong nước cho dự án của Masan Resources và đóng vai trò dẫn đầu trong việc giảm thiểu rủi ro tại dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo sau thương vụ mua lại.

Trước khi gia nhập Masan Group, ông đã làm việc cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, phụ trách các hoạt động đầu tư của tỉnh như tìm kiếm, thẩm định và triển khai các giao dịch.

Ông Nguyên tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư. Ông đã có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Đoàn Thị Mỹ Duyên

Đoàn Thị Mỹ Duyên
Kế toán trưởng

Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên chịu trách nhiệm về thực hiện chế độ kế toán, công bố thông tin tài chính và quản lý các công ty con. Bà cũng thực hiện  theo chuẩn quốc tế (IFRS).

Trước khi gia nhập Masan Group, bà Duyên đã làm cho Công ty TNHH KPMG, Việt Nam.
 
Bà Duyên đã tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế, Thành phố Hồ Chí Minh.