Trang chủ › Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam là khu vực tập trung chính của Masan Group vì đây là nước có nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Từ năm 2005 đến 2012, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực đã tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 7,8%. Tuy sự tăng trưởng của Việt Nam dựa trên chi phí lao động thấp và năng suất gia tăng sau công cuộc "Đổi mới”, nhưng chúng tôi tin rằng giá trị Việt Nam đích thực nằm ở tiềm năng tiêu dùng trong nước và tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác.

Câu chuyện về tầng lớp trung lưu

Những lợi thế nhân khẩu học của Việt Nam giúp duy trì tiêu dùng nội địa tăng trưởng cao:

  • Dân số đông và trẻ - Đặc điểm nhân khẩu học và mức thu nhập ngày càng cao của Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng tiêu dùng trong nước. Với 56% dân số 89 triệu người có độ tuổi dưới 30, lực lượng lao động ngày càng tăng của Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của chi tiêu tiêu dùng trong 10 đến 15 năm tới.
  • Mức thu nhập tăng lên nhanh chóng - Dựa trên GDP thực bình quân đầu người được điều chỉnh theo sức mua tương đương thì mức thu nhập đã tăng gấp sáu lần trong vòng 20 năm qua, từ 560 USD trong năm 1988 lên khoảng 3.254 USD hiện nay, dẫn đến quy mô của tầng lớp trung lưu tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua.
  • Tầng lớp trung lưu thúc đẩy sự tăng trưởng - Sự giàu có gia tăng lý giải cho sự tăng trưởng trong các dịch vụ tài chính và trong các ngành cơ bản như thực phẩm và đồ uống khi tiếp tục chiếm hơn 50% tổng chi tiêu tiêu dùng.

Tiềm năng tài nguyên chưa được khai thác

Tài nguyên khoáng sản, nông nghiệp và năng lượng cấu thành một tỷ lệ đáng kể trong GDP của Việt Nam, và cả ba lĩnh vực này đều được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng cao hơn.

  • Tài nguyên khoáng sản - Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với tài nguyên khoáng sản đa dạng, nắm giữ trữ lượng bô-xít và vonfram lớn nhất thế giới về bô-xít (7% trữ lượng thế giới) và vonfram (dự kiến khoảng 7% sản lượng thế giới vào năm 2013), cùng với trữ lượng đất hiếm, titan và quặng sắt khá lớn. Tài nguyên khoáng sản khác bao gồm đồng, vàng, niken, kẽm, thiếc, chì, crôm và mangan. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản của Việt Nam phần lớn vẫn chưa được khai thác vì nhiều khu vực còn chưa được thăm dò.
  • Nông nghiệp - Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 24% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2012. Việt Nam là một trong những nước giao dịch gạo, cà phê, cao su, hạt điều chính trên thế giới, và đã xuất khẩu các sản phẩm thủy sản trị giá 6,1 tỷ USD trong năm 2012. Tiêu dùng trong nước gia tăng, các thị trường xuất khẩu mới và sự hỗ trợ từ chính phủ và các nhóm xúc tiến thương mại sẽ thúc đẩy tăng trưởng của ngành này
  • Dầu khí - Việt Nam đứng ở vị trí thứ ba trong khu vực Đông Nam Á về tài nguyên dầu mỏ với trữ lượng khoảng 4,4 tỷ thùng dầu và gần 710 tỷ m3 khí. Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 69% giữa năm 2011 và 2020 với mức tăng trưởng hàng năm từ 5-7%.

Sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ thúc đẩy sự phát triển và cơ hội trong nhiều lĩnh vực liên quan, bao gồm năng lượng, cơ sở hạ tầng, kho vận và đặc biệt là ngành dịch vụ tài chính nhằm phân bổ vốn hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

Những hạn chế của nền kinh tế Việt Nam ĐỊNH HƯỚNG mô hình kinh doanh của chúng tôi

Việt Nam gần đây đã trải qua những thách thức kinh tế vĩ mô, bao gồm nợ xấu tăng cao và tăng trưởng tín dụng bị thu hẹp khiến tăng trưởng GDP chậm lại trong năm 2012. Ngoài ra, khu vực kinh tế tư nhân tuy tăng trưởng mạnh mẽ nhưng vẫn còn manh mún, thể hiện qua cấu trúc doanh thu và thị phần. Các công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục bị thách thức bởi sự hạn chế của nguồn vốn dài hạn, thiếu chuyên môn và khả năng cạnh tranh kém hơn các công ty đa quốc gia.

Masan Group quản lý các rủi ro và giải quyết những khó khăn của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam bằng cách xây dựng quy mô và nền tảng vận hành hàng đầu nhằm né tránh các chu kỳ suy thoái tài chính, củng cố và tăng thị phần.

Nguồn: Spire Consulting, McKinsey, GSO, PetroVietnam