Trang chủ › Nghề Nghiệp

Cơ hội việc làm

Tại sao nên chọn Masan Resources ?

Tại Masan Resources, bạn sẽ làm việc cho một công ty tăng trưởng nhanh với sự hỗ trợ của Masan Group, một tập đoàn có đẳng cấp thế giới. Khi chúng tôi phát triển và mở rộng danh mục đầu tư tài sản trong hành trình trở thành công ty tài nguyên hàng đầu Việt Nam, nhân viên của công ty sẽ có cơ hội làm việc ở nhiều vị trí và phát triển trong một môi trường năng động. Chúng tôi tạo cơ hội để bạn xây dựng sự nghiệp của mình khi chúng tôi xây dựng hoạt động kinh doanh của công ty.

Cơ hội việc làm


Xin gửi CV trực tiếp tới nhóm tuyển dụng theo địa chỉ email: [email protected] trước ngày