Trang chủ › Liên hệ

Liên hệ

Với nhà đầu tư, vui lòng liên hệ:
consumermail.PNG

Về truyền thông, vui lòng liên hệ:
consumermail1.PNG

Thông tin chung, vui lòng liên hệ:
consumermail2.PNG

MASAN RESOURCES
VPDD: Tầng 15, tòa tháp Quốc Tế Hòa Bình,
106, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 3718 2490
Fax: (84-4) 3718 2491