Trang chủ › Con người › Tổng Giám đốc ở các đơn vị thành viên

TỔNG GIÁM ĐỐC Ở CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN


Ở các doanh nghiệp thành viên, đội ngũ lãnh đạo bao gồm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thành công trong việc điều hành ở các thị trường mới nổi tại các công ty đa quốc gia.